Danh Ngôn

Danh Ngôn

Lời Vàng ý Ngọc

Lời Vàng ý Ngọc

Wednesday, December 30, 2015

Danh sách trên 300 cán bộ Cộng Sản có tài sản vài trăm triệu Mỹ kim

CSVN tham nhũng kinh khũng như vầy mà quý vị còn nói chuyện chống tham nhũng.
 Hãy xem lại những số tiền khổng lố của những tên quan chức CSVN. Làm sao chống tham nhũng khi CSVN là những tên tham nhũng chưa từng thấy trong lịch sữ.
**

Phan Văn Khải và con trai
Thủ tướng chính phủ và con
trên 2 tỷ USD
Nguyễn Thị Xuân Mỹ
Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Kiểm Soát
417 triệu USD
Thích Trí Tịnh
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, TW GHP
250 triệu USD
Lê Đức Anh
Cựu Chủ tịch nhà nước CSVN
2 tỷ 215 triệu USD
Trần Đức Lương
Chủ tịch nhà nước
2 tỷ 100 triệu USD
Đỗ Mười
Cựu Tổng Bí Thư CSVN
1 tỷ 90 triệu USD
Nguyễn Tiến Dũng
Đệ nhát Phó Thủ Tướng
1 tỷ 780 triệu USD
Nguyễn Văn An
Chủ tịch Ban Chấp Hành Trương Đảng CSVN
1 tỷ 70 triệu USD
Lê Khả Phiêu
Cựu Tổng Bí Thư Đảng
1 tỷ 430 triệu USD
Nguyễn Mạnh Cầm
Phó Thủ Tướng
1 tỷ 350 triệu USD
Võ Văn Kiệt
Cựu Tổng Bí Thư Đảng
1 tỷ 15 triệu USD
Nông Đức Mạnh
Chủ Tịch Quốc Hội
1 tỷ 143 triệu USD
Phạm Thế Duyệt
Uỷ viên Thường vụ Thường trực TW Đảng
1 tỷ 773 triệu USD
Trần Ngọc Liễng
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch
900 triệu USD
Hoàng Xuân Sính
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch
784 triệu USD
Lý Ngọc Minh
Uỷ viên UBTW MTTQVN
750 triệu USD
Nguyễn Đình Ngộ
Chủ tịch UBMTTQ
656 triệu USD
Võ Thị Thắng
Phó Chủ tịch Trung ương HLHPN
654 triệu USD
Ma Ha Thông
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch
590 triệu USD
Nguyễn Đức Triều
Chủ tịch TW Hội Nông dân VN
590 triệu USD
Trần Văn Quang
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VN
587 triệu USD
Nguyễn Đức Bình
Giám Đốc Viện Quốc Gia TPHCM
540 triệu USD
Vương Đình Ái
Phó Chủ tịch Uỷ ban ĐKCĐVN
512 triệu USD
Hoàng Thái
Thường trực Đoàn Chủ tịch
500 triệu USD
Nguyễn Thị Nữ
Chủ tịch UBTW MTTQVN
500 triệu USD
Nguyễn Tiến Võ
Uỷ viên UBTW MTTQVN
469 triệu USD
Nguyễn Văn Huyền
Nhân sĩ thành phố HCM
469 triệu USD
Nguyễn Xuân Oánh
Kinh tế Thành phố HCM
469 triệu USD
Phạm Thị Trân Châu
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch
469 triệu USD
Thích Thiện Duyên
Giáo hội Phật giáo QN ĐN
469 triệu USD
YA Đúc
uỷ viên UBTW MTTQVN
469 triệu USD
Hà Học Trạc
Chủ tịch UBTW MTTQVN
400 triệu USD
Hoàng Quang Đạo
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
390 triệu USD
Lê Hai
Tổng cục chính trị QĐNDVN
390 triệu USD
Lê Truyền
Uỷ viên Ban Thường trực
390 triệu USD
Lý Quý Dương
Dân Tộc Dao tỉnh Hà Giang
390 triệu USD
Phạm văn Kiết
Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc
390 triệu USD
Vương Đình Bích
Uỷ viên UBTW MTTQVN
390 triệu USD
Trần Đông Phong
Thường trực UBTƯMTTQVN
387 triệu USD
Trần Văn Đăng
Uỷ viên TƯ Đảng,Tổng Thư ký
364 triệu USD
Hoàng Đình Cầu
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch
300 triệu USD
Lý Chánh Trung
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch
300 triệu USD
Ngô Bá Thành
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch
300 triệu USD
Trương Thị Mai
Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam
300 triệu USD
Hồ Đức Việt
Bí Thư thứ nhất TW Đoàn TNCS
287 triệu USD
Lâm Công Định
Uỷ viên UBTW MTTQVN
287 triệu USD
Ngô Gia Hy
Uỷ viên UBTW MTTQVN
287 triệu USD
Trần Văn Chương
Chủ tịch Hội người Viẹt Nam
287 triệu USD
Trương Văn Thọ
Bác sỹ, dân tộc Chăm
287 triệu USD
Đỗ Duy Thường
Vụ Trưởng vụ Dân chủ pháp luật
280 triệu USD
Đỗ Tấn Sỹ
Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp
280 triệu USD
Lê Văn Triết
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
280 triệu USD
Lương Tấn Thành
Giáo Sư Bệnh viện Bạch Mai
280 triệu USD
Nguyễn Phúc Tuần
Uỷ viên UBTW MTTQVN
280 triệu USD
Phạm Thị Sơn
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
280 triệu USD
Lê Bạch Lan
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
auto triệu USD
Nguyễn Văn Vi
Uỷ viên UBMTTW
auto triệu USD
Trần Thoại Duy Bảo
Uỷ viên UBTW MTTQVN
auto triệu USD
Vũ Oanh Lão
thành cách mạng
auto triệu USD
Nguyễn Thị Nguyệt
Cao đài Ban Chỉnh tỉnh Bến Tre
264 triệu USD
Bùi Thái Kỷ
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh
257 triệu USD
Hoàng Hồng
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
257 triệu USD
Lưu Văn Đạt
Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam
257 triệu USD
Nguyễn Công Danh
T P. Hồ Chí Minh
257 triệu USD
Nguyễn Túc
Uỷ viên Ban Thường trực
257 triệu USD
Nguyễn Văn Bích
Uỷ Ban Kế hoạch Nhà Nước
257 triệu USD
Hoàng Việt Dũng
Giám đốc Công ty TNHH
256 triệu USD
Phan Quang
Hội nhà báo Việt Nam, Uỷ viên UBMT
256 triệu USD
Vưu Khải Thành
Tổng công ty hữu hạn BITIS
256 triệu USD
Cao Xuân Phổ
Viện Đông Nam Á
254 triệu USD
Chu Văn Chuẩn
Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN
254 triệu USD
Đăng Thị Lợi
Chủ tịch Hội Thân nhân Việt kiều
254 triệu USD
Hoàng Văn Thượng
Đại tá, Anh hùng quân đội
254 triệu USD
Lê Quang Đạo
Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN
254 triệu USD
Lợi Hồng Sơn
Uỷ viên UBTW MTTQVN
254 triệu USD
Lý Chánh Trung
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch
254 triệu USD
Ngô Ngọc Bỉnh
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
254 triệu USD
Nguyễn Kha
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
254 triệu USD
Nguyễn Văn Hạnh
Uỷ viên UBTW MTTQVN
254 triệu USD
Nguyễn Văn Vĩnh
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
254 triệu USD
Đinh Thuyên
Chủ tịch hội người mù Việt Nam
250 triệu USD
Đoàn Thị ánh Tuyết
Thượng tá, Anh hùng quân đội
250 triệu USD
Lê Thành
Phó Chủ tịch Thường trực
250 triệu USD
Mùa A Sấu
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
250 triệu USD
Trần Kim Thạch
Uỷ viên UBTW MTTQVN
250 triệu USD
Lê Ngọc Quán
Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phú
249 triệu USD
Nguyễn Quang Tạo
Chủ tịch liên hiệp các hội hoà bình
249 triệu USD
Nguyễn Văn Thạnh
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
249 triệu USD
Thào A Tráng
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
249 triệu USD
Trần Khắc Minh
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
229 triệu USD
Lê Minh Hiền
Thường trực UBTƯMTTQVN
215 triệu USD
Hà Thị Liên
Thường trực UBTƯMTTQVN
214 triệu USD
Ama Bhiăng
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
200 triệu USD
Âuu Quang Cảnh
Uỷ viên UBTW MTTQVN
200 triệu USD
Bế Viết Đẳng
Uỷ viên UBTW MTTQVN
200 triệu USD
Đàm Trung Đồn
Đại học Tổng hợp Hà Nội
200 triệu USD
Đặng Đình Tứ
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
200 triệu USD
Đặng Ngọc Bân
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
200 triệu USD
Đinh Công Đoàn
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
200 triệu USD
Đinh Gia Khánh
Viện Văn học dân gian
200 triệu USD
Hà Phú An
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc
200 triệu USD
Hoàng Đức Hỷ
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
200 triệu USD
Lâm Bá Châu
Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp
200 triệu USD
Lê Văn Tiếu
Việt kiều tại CHLB Đức
200 triệu USD
Lương Văn Hận
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
200 triệu USD
Nguyễn Văn Tư
Chủ tịch Hội Công Thương
200 triệu USD
Phùng Thị Hải
Giám đốc Công ty TNHH Thuỷ Sản
200 triệu USD
Rơ Ô Cheo
Dân tôc Gia Lai tỉnh Gia Lai
200 triệu USD
Sầm Nga Di
Dân tộc Thái, tỉnh Nghệ An
200 triệu USD
Thích Đức Phương
Thừa Thiên Huế
200 triệu USD
Thích nữ Ngoạt Liên
Uỷ viên UBTW MTTQVN
200 triệu USD
Trần Hậu
TWMTTQVN Trưởng Ban Nghiên
200 triệu USD
Triệu Thuỷ Tiên
Dân tộc Nùng
200 triệu USD
Trương Nghiệp Vũ
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
200 triệu USD
Trương Quốc Mạo
Chủ tịch Hội nông dân
200 triệu USD
Ung Ngọc Ky
Uỷ viên uỷ ban TWMTTQ
200 triệu USD
Vũ Đình Bách
Uỷ viên UBTW MTTQVN
200 triệu USD
Mong Văn Nghệ
Dân tộc Khơ mú tỉnh Nghệ An
197 triệu USD
Đinh Xông
Dân tộc Hrê tỉnh Quãng Ngãi
190 triệu USD
Lê Công Tâm
Phó Chủ tịch Thường trực
190 triệu USD
Mấu Thị Bích Phanh
Dân tộc Raklây tỉnh Ninh Thuận
190 triệu USD
Nguyễn Ngọc Minh
Uỷ viên UBMTTQ tỉnh Huế
190 triệu USD
Phan Hữu Phục
Cao đài Tiên thiên
190 triệu USD
Trần Thế Tục
Uỷ viên UBTW MTTQVN
190 triệu USD
Hoàng Mạnh Bảo
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
187 triệu USD
Nguyễn Thị Ngọc Trâm
Uỷ viên UBTW MTTQVN
187 triệu USD
Phạm Hồng Sơn
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
187 triệu USD
Phan Hữu Lập
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
187 triệu USD
Thái Văn Năm
Phật giáo Hoà hảo
187 triệu USD
Trần Văn Tấn
Uỷ viên UBTW MTTQVN
187 triệu USD
Vi Văn ỏm
Dân tộc Xi mun tỉnh Sơn La,
187 triệu USD
Bùi Thị Lập
Uỷ viên UBTW MTTQVN
184 triệu USD
Kpa Đài
Uỷ viên UBTW MTTQVN
184 triệu USD
Lê Văn Hữu
Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Yên
184 triệu USD
Nông Quốc Chấn
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch
184 triệu USD
Phạm Khiêm Ich
Viên Thông tin KHXH
184 triệu USD
Phạm Thanh Ba
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
184 triệu USD
Từ Tân Vũ
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
184 triệu USD
Viễn Phương
Nhà thơ Uỷ viên UBMTTQ
184 triệu USD
Nguyễn Ngọc Thạch
Tổng Biên Tập Báo Đại Đoàn kết
180 triệu USD
Trương Hán Minh
Người Hoa TP. Hồ Chí MInh
180 triệu USD
Bùi Xướng
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
157 triệu USD
Trần Đình Phùng
Chủ tịch Uỷ ban Mặt
157 triệu USD
Hồ Ngọc Nhuận
Uỷ viên UBTW MTTQVN
156 triệu USD
Phan Huy Lê
Uỷ viên UBTW MTTQVN
156 triệu USD
Nguyễn Thống
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
154 triệu USD
Trần Minh Sơn
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
154 triệu USD
Vũ Duy Thái
Giám đốc xí nghiệp trách nhiệm hữu hạn
154 triệu USD
Chu Phạm Ngọc Sơn
Uỷ viên UBTW MTTQVN
150 triệu USD
Đỗ Hoàng Thiệu
Đà Nẵng Ngân Hàng tỉnh QN ĐN
150 triệu USD
Dương Nhơn
Uỷ viên UBTW MTTQVN
150 triệu USD
Huỳnh Cương
Uỷ viên UBTW MTTQVN
150 triệu USD
Mai Thế Nguyên
Kiến trúc sư trưởng tại Na Uy
150 triệu USD
Ngô Minh Thưởng
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
150 triệu USD
Nguyễn Ngọc Sương
Đại học Tổng hợp Thành phố
150 triệu USD
Nguyễn Văn Diệu
Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN
150 triệu USD
Phạm Ngọc Hùng
Uỷ viên UBTW MTTQVN
150 triệu USD
Thượng thơ Thanh
HT Cao đài Toà Thánh Tây Ninh
150 triệu USD
Trần Đức Tăng
Phối sư Hội thánh Cđ Minh Chơn đạo
150 triệu USD
Trần Phước Đường
Uỷ viên UBTW MTTQVN
150 triệu USD
Lê Đắc Thuận
Giám đốc điều hành Cty VANOCO
107 triệu USD
Nguyễn Đức Thành
Chủ tịch Ban điều hành CLB
107 triệu USD
Trần Mạnh Sang
Uỷ viên UBTW MTTQVN
107 triệu USD
Amí Luộc
Uỷ viên UBTW MTTQVN
100 triệu USD
Bùi Thị Lạng
Thành phố Hồ Chí Minh.
100 triệu USD
Danh Nhưỡng
Dân tộc Khơ me
100 triệu USD
Đào Văn Tý
Uỷ viên UBTW MTTQVN
100 triệu USD
Đồng Văn Chè
Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN
100 triệu USD
Hà Den
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
100 triệu USD
Hồ Phi Phục
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
100 triệu USD
Hoàng Kim Phúc
Tổng Hội trưởng Hội Thánh tin lành
100 triệu USD
Kim Cương Tử
UBTW MTTQV
100 triệu USD
Lê Ca Vinh
Uỷ viên UBTW MTTQVN
100 triệu USD
Lý Lý Phà
Uỷ viên UBTW MTTQVN
100 triệu USD
Nguyễn Hữu Hạnh
Nhân sỹ Thành phố
100 triệu USD
Nguyễn Lân
Uỷ viên Đoàn Chủ tịch
100 triệu USD
Nguyễn Lân Dũng
Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội
100 triệu USD
Nguyễn Minh Biện
Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN
100 triệu USD
Nguyễn Phước Đại
Luật sư TP. Hồ Chí Minh
100 triệu USD
Nguyễn Tấn Đạt
Phật giáo Hoà hảo tỉnh An Giang
100 triệu USD
Nguyễn Thành Vĩnh
Uỷ viên UBTW MTTQVN
100 triệu USD
Nguyễn Thị Liên
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
100 triệu USD
Nguyễn Thiên Tích
Chủ tịch hội y học cổ truyền VN
100 triệu USD
Nông Thái Nghiệp
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
100 triệu USD
Phùng Thị Nhạn
Nghệ sỹ nhân dân Thành phố HCM
100 triệu USD
Sùng Đại Dùng
Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN
100 triệu USD
Trương Quang Đạt
Dân tộc Sán Dìu tỉnh Vĩnh Phú
100 triệu USD
Tương Lai
Uỷ viên UBTW MTTQVN
100 triệu USD
Vũ Mạnh Kha
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Hà Nội
100 triệu USD
Hà Thái Bình
Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
56 triệu USD
Nguyễn Văn Đệ
Thượng tá, kỹ sư thuộc Bộ Quốc Phòng
56 triệu USD
Trần Bá Hoành
Uỷ viên UBTW MTTQVN
56 triệu USD
Võ Đình Cường
Uỷ viên UBTQ MTTQVN
56 triệu USD
Cù Huy Cận
Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật VN
50 triệu USD
Lê Khắc Bình
Chủ tịch, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch
50 triệu USD
Huỳnh Thanh Phương
ủy Quân sự thành phố Cần Thơ
32 triệu USD
Hồ Xuân Long
Dân tộc Vân kiều, Quãng Trị
15 triệu USD

Một tài liệu cũ trong báo Quốc gia, Montreal, Canada từ tháng 2/1996 trích tin Nữu Ước cho biết :

“ Một thành viên cao cấp của Hội đồng mậu dịch Việt - Mỹ tiết lộ đảng CSVN được xem là một tỉ phú hàng đầu của thế giới vào năm 1995 với tài sản ước lượng lên đến 20 tỉ đôla…VN hiện nay có khoảng từ 80 đến 100 người có tài sản trên 300 triệu đô la, tất cả các tỉ phú này đều là cán bộ cao cấp của đảng.

“Ông John Shapiro, một cựu chiến binh Hoa kỳ sau 3 tuần lễ thăm VN để tính chuyện làm ăn buôn bán, phát biểu rằng các ông lớn trong đảng gồm các thành viên bộ chính trị, các bộ trưởng và thứ trưởng, ít nhất mỗi người có vợ hay con làm chủ một công ty. Theo ông J Shapiro, do việc chính phủ cho phép các công ty được chuyển ngân ra nước ngoài lên đến 500000 đô la, số ngoại tệ trong nước bắt đầu vơi đi.

"Vẫn theo ông Shapiro, có khoảng 700 đảng viên CSVN có tài sản từ 100 đến 300 triệu đô la. Đây là con số do một nhân vật cao cấp của ngân hàng trung ương cung cấp cho ông. Những đảng viên có tài sản từ 50 đến 100 triệu đô la khoảng 2000 người…Tất cả những con số về tài sản của đảng CSVN là do những chuyên viên thống kê của cơ quan mậu dịch quốc tế. Số tài sản lớn lao trên do thân nhân của đảng viên cao cấp ở nước ngoài làm sở hữu chủ. Ông Shapiro cũng nêu lên nhiều thí dụ điển hình như vợ bé của tổng cục phản gián làm ăn rất lớn ở Âu châu, em ruột của trung tướng VC, tổng cục phó tổng cục phản gián đang kinh doanh rất lớn ở Nam Cali, vợ con của Giám đốc tổng cục kinh tế và thân nhân của Đỗ Mười thủ đắc những tài sản nhiều triệu đô la ở Vancouver, Canada và cả ở New York, Houston. Trong niên khóa 94-95, hàng trăm du học sinh là con cái đảng viên tự túc. Niên khóa 95-96, con số này tăng lên gấp 3…”

Một tài liệu khác trong website mà tôi tạm dịch là mạng điểm ( cf. địa điểm, thời điểm) Hận Nam Quan tháng 5/2002 tựa là “ Giai cấp mới trong các chế độ CS “ cho biết :
"Theo tin của hãng thông tấn Reuter đánh đi từ Hà nội ngày 4 tháng 3 năm 2002 thì ĐCSVN sau khóa họp TƯ Đảng từ 18-2-đến 2-3-2002 đã chính thức ban hành một chính sách mới về kinh tế rất táo bạo: Đảng viên CS được phép làm kinh doanh tư nhân. Phạm Chi Lan, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và kỹ nghệ tuyên bố với phóng viên của hãng thông tấn Reuter rằng:”… Đại hội đã quyết định là các đảng viên đang quản trị các xí nghiệp tư nhân có quyền ở lại trong Đảng".

"Thật ra thì từ nhiều năm nay, các đảng viên cao cấp tuy không chính thức sở hữu một xí nghiệp tư nào cả nhưng thân nhân bà con của họ đã là chủ nhân của những xí nghiệp tư lớn nhất trong nước.

"Cứ hỏi vợ con các ông Phan văn Khải, Võ văn Kiệt, Đỗ Mười, Phạm Thế Duyệt, Trần Đức Lương, Nguyễn Tấn Dũng…là sẽ biết ai là chủ nhân của các sân golf, các khách sạn hạng sang, hãng xe taxi, hãng hàng không, nhà máy chế biến hải sản, hãng xuất nhập cảng, siêu thị lớn nhất nước.

"Ai mà không thấy sự giàu có hiển nhiên của giới lãnh đạo CS tại VN. Họ xây nhà lầu, xài tiền như nước, xuất ngoại như đi chợ, chi tiêu một lúc hàng bó đô la tiền mặt. Giới tư bản đỏ nhờ phù phép XHCN đã biến tài sản của quốc gia thành tư sản một cách thần tình, biển thủ công quỹ, buôn lậu hàng quốc cấm thế mà cứ hò hét diệt tham nhũng đến cùng.

"Theo tài liệu FYI ( Poliburos network) ngày 19/12/2000 thì các cán bộ và nhân viên cao cấp của nhà nước CS Hà nội hiện làm chủ những số tiền to lớn gửi tại các ngân hàng ngoại quốc cộng với những bất động sản tọa lạc trong nước.

- Lê Khả Phiêu : cựu tổng bí thư ĐCSVN và gia đình có 5 khách sạn (2 ở Hànội và 3 ở Saigon), tài sản và tiền mặt trị giá 1 tỉ 170 triệu Mỹ kim (US$ 1.170.000.000)

- Trần Đức Lương:
Chủ tịch nước CHXHCNVN
tài sản và tiền mặt 1 tỉ 137 triệu MK
- Phan Văn Khải:
Thủ tướng chính phủ,
gia đình có 6 khách sạn ở Saigon,
tài sản 1 tỉ 200 triệu MK.
- Nguyễn Tấn Dũng:
Đệ 1 Phó Thủ tướng
tài sản 1 tỉ 480 triệu MK
- Nguyễn Mạnh Cầm:
Phó Thủ tướng
tài sản 1 tỉ 150 triệu MK
- Phạm Thế Duyệt:
Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc
tài sản 1 tỉ 173 triệu MK
- Tướng Phạm Văn Trà

Bộ trưởng Quốc Phòng

tài sản gồm có 10 tấn vàng
và tiền mặt 1 tỉ 360 triệu MK.
- Trương tấn Sang
Chủ tịch UB Kinh tế TƯ Đảng CSVN
tài sản và tiền mặt 1 tỉ 124 triệu MK

Ngoài ra, còn một số cán bộ và công chức có 1 tỉ và trên 100 triệu MK trong danh sách liệt kê của bảng FYI này là hơn 20 người nữa.

Gần đây nhất, theo điện thư Câu lạc bộ dân chủ số 39 tháng 2/2005 trong mạng điểm Y kiến thì:
"Một nguồn tin tuyệt mật đã được tiết lộ mới đây từ một quan chức cao cấp Bộ Công an cho biết số tiền khổng lồ mà các quan chức cao cấp VN gửi tại ngân hàng Thụy sĩ. Đáng chú ý là:

Cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh
hơn 2 tỉ USD cộng 7 tấn vàng;
Cựu Tổng Bí thư Đỗ Mười
2 tỉ USD
Đương kim Bộ trưởng Quốc Phòng Phạm văn Trà
2 tỉ USD cộng 3 tấn vàng
Cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
500 triệu USD
Đương kim Chủ tịch nước Trần Đức Lương
2 tỉ USD
Đương kim Thủ tướng Phan văn Khải
hơn 2 tỉ USD
Đương kim Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn tấn Dũng
hơn 1 tỉ USD
Đương kim Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh
1,3 tỉ USD
Đương kim chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An
hơn 1 tỉ USD
Cựu phó ủy ban thể dục thể thao Quốc gia Lương quốc Đống
500 triệu USD
Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn mạnh Cầm
hơn 1 tỉ USD
Cựu Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại Mai văn Dậu
hơn 1 tỉ USD

Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết một danh sách dài các quan chức có số tiền gửi hàng trăm triệu USD…”

Theo Cánh Thép / 2015-12-20 
------------
 
Tôi phải đưa ra 3 nguồn khác nhau để anh và các bạn trong nước thấy, báo chí trong nước nếu biết cũng không dám đăng vì toàn là “bí mật quốc gia”, internet thì không phải ai cũng có để coi, lại bị tường lửa ngăn chặn hay bị theo dõi khi dùng máy điện toán công cộng.


http://www.thienlyb uutoa.org/ Misc/NguoiLinhGi a.htm

http://minht. free.fr/tham% 20nhung%20001/ mat%20tran/ no%20le%20che% 20do%20001. html


Quan chức cao cấp của chế độ CSVN gởi tiền ở ngoại quốc


Sunday, September 11, 2005* CSVN ra luật chống rửa tiền nhưng ...


GENEVA 11-9 (NV) - Một số cán bộ được tin cậy của đám quan chức cao cấp của chế độ Hà Nội đã được giao cho nhiệm vụ chuyển tiền và quản trị các tài sản khổng lồ của họ có được nhờ tham nhũng hối lộ gửi tại các ngân hàng ngoại quốc. Một nhân vật (yêu cầu dấu tên) từng giao tiếp với một số người này ở một số ngân hàng Thụy Sĩ tiết lộ như vậy trong một cuộc tiếp xúc với báo Người Việt mới đây.


“Chưa kể tại ngân hàng các nước khác ở Âu Châu và Á Châu, riêng tại Thụy Sĩ, tôi biết có hai người ở các ngân hàng thành phố Lausane và hai người ở thành phố Geneva, làm nhiệm vụ chuyển tiền và quản trị tài sản do xếp của họ gửi.” Nhân vật trên tiết lộ.


Lương bổng của đám quan chức cao cấp của đảng và nhà nước CSVN, theo sự mô tả của một viên chức ngoại giao Tây Phương thì “không đủ để họ sống 10 ngày”, nhưng họ có tiền phải gửi, hay nói đúng hơn, giấu đút, ở các ngân hàng ngoại quốc là một điều hiển nhiên bất bình thường. Cho tới nay, lương căn bản của cán bộ đảng viên CSVN chỉ có 290,000 (tương đương khoảng $18 đô la) rồi nhân theo chỉ số cao thấp tùy chức vụ, cấp bậc. Nhưng có lần Vũ Khoan, phó thủ tướng CSVN, khi thăm một xí nghiệp quốc doanh đã so sánh và thấy một viên chức nhà nước chức vụ rất cao như ông còn kém lương của một người thợ chuyên môn. Ðiều này cho thấy lương bổng cán bộ công chức CSVN, dù là quan chức cao cấp, cũng không là bao nhiêu và không đủ sống.


Theo lời nhân vật trên tiết lộ, mỗi một số viên chức cao cấp của chế độ đều sử dụng một số thuộc cấp tín cẩn vào công việc chuyển ra ngoại quốc số tài sản khổng lồ mà họ vơ vét được qua các “phi vụ” tham nhũng hối lộ.


Số tiền họ gửi mỗi lần khoảng bao nhiêu, cách bao lâu gửi một lần, các cán bộ có trách nhiệm chuyển đô la và vàng dưới nhiều hình thức khác nhau đến các ngân hàng ngoại quốc, không tiết lộ. Nhưng nếu đó không phải là các số tiền lớn bạc triệu đô la thì người ta không cần đến người chuyên trách “chuyển khoản” cũng như quản trị xuất nhập các số tiền này, ông nói.


“Họ luôn luôn có trách nhiệm đi đi về về”, ông tiết lộ tiếp. “Giữa không những Việt Nam và Châu Âu mà còn cả từ Việt Nam đến một số ngân hàng ở Á Châu cũng như cả Nga và Ðông Âu.”


Tại sao đám quan chức CSVN lại đem tiền gửi cả tại nước Nga là nước có hệ thống ngân hàng thuộc loại bấp bênh nhất trên thế giới?


“Họ gửi tiền cả ở ngân hàng Nga vì tin tưởng nguyên tắc khôn ngoan này: Không bao giờ bỏ tất cả các quả trứng vào chung một giỏ.” Ông giải thích rằng nếu một quả trứng chẳng may bị vỡ, có thể những quả trứng khác vỡ theo. Ðây là sự khôn ngoan chung của đám quan chức cao cấp của chế độ khi họ rải số tiền kiếm chác được ra nhiều nơi trên thế giới. Theo ông, có rất nhiều người khác nhau làm nhiệm vụ chuyển tiền và quản trị tài sản của “xếp” ở ngoại quốc. Nhưng cũng có những người là vợ, con, hay thân quyến của đám cán bộ đảng viên tham nhũng đóng vai trò giấu đút tiền tham nhũng hối lộ khi họ đi ra ngoại quốc.


Tờ Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn viết một bài có tính cách “mách bảo” cho cán bộ đảng viên tham nhũng trong nước cách thức gửi tiền ở hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ với tựa đề “Gửi tiền ở nhà băng Thụy Sĩ”. Bài báo này được báo điện tử VNExpress lấy lại và phổ biến ngày Thứ Bảy 10-9-2005 mở đầu với câu hỏi “Có thể mở tài khoản ẩn danh - anonymous account - ở ngân hàng Thụy Sĩ không?” Bài báo này giải thích khá tỉ mỉ về thế nào là tài khoản ẩn danh dưới hình thức “tài khoản mang số nào đó thay vì mang tên khách hàng.” Và “tài khoản số hạn chế sự hiểu biết về chủ nhân của nó...” Bài báo phục vụ loại độc giả nào, khách hàng ngân hàng nào ở trong nước, người ta có thể hình dung ra ngay khi mà lợi tức trung bình đầu người chỉ có khoảng $500 đô la một năm.


Ngày 8-6-2005, CSVN theo áp lực của Hoa Kỳ khi lôi kéo Hà Nội hợp tác đối phó với khủng bố, rửa tiền ma túy, buôn lậu trên thế giới, ra nghị định số 74/CP để chống rửa tiền. Nghị định này buộc “Các ngân hàng, các định chế tài chính phải báo cáo về các giao dịch trong một ngày của một cá nhân hay một tổ chức có tổng trị giá từ 200 triệu đồng (khoảng $12,400 đô la) trở lên.” Theo sự tường thuật trên báo Tuổi Trẻ ngày 9-6-2005. Tờ báo này kể tiếp rằng: “Tuy nhiên, các qui định có tác động lớn nhất là các ngân hàng buộc phải báo cáo về những khách hàng có lượng tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng từ 500 triệu đồng (khoảng $31,000 đô la) trở lên tại một ngân hàng. Lượng tiền 500 triệu đồng là tổng các khoản tiền gửi của cá nhân đó chứ không phải là một lần gửi tiết kiệm có trị giá 500 triệu đồng."


Nhân vật trên kể cho hay, cách đây mấy năm, ông chánh văn phòng của Hội đồng Bộ Trưởng Chính phủ CSVN có lần đã thua bạc tại một casino ở Geneva “mấy trăm ngàn đô la trong một đêm”. Ðiều này, số tiền tham nhũng hối lộ mà đám quan chức CSVN giấu đút ở ngoại quốc phải “vô cùng lớn.”


Khóa họp Quốc hội CSVN hồi tháng Tư vừa qua, một dự thảo luật chống tham nhũng được bàn cãi nhưng rồi vẫn không có biểu quyết và được loan báo sẽ thảo luận trở lại vào khóa họp thứ hai của năm nay dự trù vào tháng 11 tới. Hàng năm, các khóa họp quốc hội Hà Nội đều có thảo luận chuyện chống tham nhũng và họ nhìn nhận tham nhũng đã trở thành “quốc nạn”.


Nguyễn đình Lộc, đại biểu quốc hội và nguyên là Bộ trưởng Tư Pháp CSVN nói với báo chí trong nước rằng tham nhũng chỉ bị lộ diện khi “nội bộ tham nhũng” tố cáo lẫn nhau. Trong một cuộc điều trần trước quốc hội, Phan văn Khải, thủ tướng Hà Nội, nhìn nhận tham nhũng đã “xà xẻo” khoảng 30% các dự án xây dựng, phát triển. Phần lớn các dự án này được tài trợ từ các khoản tín dụng ngoại quốc. Các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết viện trợ, tài trợ cho các dự án phát triển, xóa đói giảm nghèo cho Việt Nam năm 2005 là $3.4 tỉ đô la.

(NT)

1 comment: