Danh Ngôn

Danh Ngôn

Lời Vàng ý Ngọc

Lời Vàng ý Ngọc

Wednesday, November 9, 2016

Còn Cái Nhục Nào Đau Hơn!


 
 

Còn cái nhục nào đau hơn
Cả dân tộc không được quyền cất tiếng nói 
Phải cắn răng chịu đựng, tức tưởi âm thầm 
Phải bịt miệng im re, uất ức ngậm câm 
Bởi đất nước tôi 
Cầm quyền bằng chế độ, không phải con người mà là dã thú
Còn cái nhục nào đau hơn
Cả dân tộc phải đóng khung, chốt khóa, bưng bít 
Có mắt, được nhìn, nhưng không được thấy, còn khổ hơn mù 
Có miệng, được mở, nhưng không được nói, còn khổ hơn câm 
Có tai, được vểnh, nhưng không được nghe, còn khổ hơn điếc 
Bởi đất nước tôi 
Lãnh đạo bằng chế độ, không phải con người mà là lang sói 
Còn cái nhục nào đau hơn
Cả dân tộc không có một cái quyền tự do tối thiểu 
Ngay cái việc ăn, ở mà phải cho, xin 
Ngay cái việc đi, lại mà phải báo, trình 
Ngay cái việc ngủ, nghỉ mà coi chừng vi phạm hành chánh 
Bởi đất nước tôi 
Cầm đầu bằng chế độ, không phải con người mà là cú vọ 
Còn cái nhục nào đau hơn
Cả dân tộc trùm cái mền: “độc lập, tự do, hạnh phúc” 
Độc lập rút đầu, để mất không phận, hải phận, hải đảo, biên giới, đất liền
Tự do rút cổ, quanh quẩn trong nhà tù, bóng tối oan khiên 
Hạnh phúc bo bo, loay hoay lo cơm áo gạo tiền dãy chết 
Bởi đất nước tôi 
Người dân biến thành khỉ vượn, đười ươi, con vẹt, con két 
Còn cái nhục nào đau hơn
Cả dân tộc phải ngựa kéo trâu cày, một đường đi tới 
Tròn biến thành vuông, thẳng biến thành cong, nhất nhất một chiều 
Vài chục đài truyền hình, đài phát thanh, mấy trăm tờ báo, hay điện tử
Phải nhai, phải nuốt, phải ngấu, phải nghiến, miễn sao cho tiêu 
Bởi đất nước tôi 
Chỉ có độc đảng, độc chuyên, độc quyền, bạo tàn, sắt máu 
Còn cái nhục nào đau hơn
Cả dân tộc, bất luận thành thị thôn quê, nam nữ lão ấu 
Chỉ được làm người dân ngu khu đen 
Chỉ được sống, nhưng không thấy, không biết, không nghe 
Dép râu, dẫm nát hồn sông núi
Mũ cối, trùm đầu thành u mê
Cờ đỏ, đốt tan lòng son sắt
Sao vàng, quét sạch mọi ước thề
Bởi đất nước tôi 
Nằm trong tay một đám xôi thịt Tư Bản Đỏ Tư Bản Đen Bắc Bộ Phủ 
Còn cái nhục nào đau hơn
Cả dân tộc không được nói tiếng lương tri, tình tự 
Đừng có mơ hồ: nhân quyền, tự do, tôn giáo 
Đừng có mơ hồ: pháp quyền, pháp luật, công lý 
Đừng có mơ hồ: dân chủ, dân trí, dân sinh 
Bởi đất nước tôi 
“Đảng Cộng Sản Việt Nam” quang vinh 
“Noi gương đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh” 
Nên Việt Nam không phải thế giới con người mà là địa ngục 
Còn cái nhục nào đau hơn
Cả dân tộc hơn tám chục triệu người 
Chỉ được khóc, chứ không được cười 
Chỉ được đần, chứ không được ngô khôi 
Chỉ cúi mặt, chứ không được ngẩng đầu 
Dù đã mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm 
Hết thế kỷ hai mươi, băng qua thế kỷ hăm mốt 
Bởi đất nước tôi 
Nằm trong tay đồ đảng tặc Hồ, đỉnh cao trí tuệ tận cùng 
Nên Việt Nam không phải thế giới loài người mà là địa ngục 
Không phải địa ngục A Tỳ, mà là địa ngục trần gian !!! 

Thấu Tâm Can

No comments:

Post a Comment