Danh Ngôn

Danh Ngôn

Lời Vàng ý Ngọc

Lời Vàng ý Ngọc

Wednesday, July 20, 2016

Dân oan Bình Dương Thái Văn Dậu tố cáo tội ác chế độ cộng sản vì hành vi đốt nhà, cướp đất, bắt gà heo của gia đình ông vào năm 2009

Cụ ông Thái Văn Dậu năm nay 91 tuổi, đã sống qua cả ba chế độ, từ thời Pháp thuộc đến Việt Nam Cộng Hoà và nay là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

.  

So sánh với hai chế độ trước, bản thân ông chưa từng thấy tình trạng đốt nhà, cướp đất và tàn sát nhân dân như những gì xảy ra dưới chế độ CSVN hiện nay.

No comments:

Post a Comment