Danh Ngôn

Danh Ngôn

Lời Vàng ý Ngọc

Lời Vàng ý Ngọc

Friday, June 24, 2016

Miền Trung Biển Khóc


Người dân miền trung Quảng Bình, Hà Tĩnh nơi đây, cuộc sống toàn bộ đều bám vào biển. Từ sau khi xảy ra thảm họa môi trường biển dẫn đến cá chết hàng loạt. Người dân nơi đây vô cùng khó khăn về công việc, thu nhập và điều kiện sống

No comments:

Post a Comment