Danh Ngôn

Danh Ngôn

Lời Vàng ý Ngọc

Lời Vàng ý Ngọc

Thursday, May 19, 2016

THiên Đường cộng sản có được ngày Hôm nay..là nhờ ƠN "BáC và ĐẢNG " !!


Con người đang tìm cách đầu độc nhau và trục lợi bằng cách đưa vào thực phẩm đủ thứ hóa chất độc hại. …Từ những kẻ vô lương tâm hám lợi, cho đến sự tiếp tay trực tiếp hay gián tiếp của các ngành chức năng, các ngành quản lý… 
Thực phẩm độc hại hay nói cách khác là thực phẩm bẩn hiện đang là mối nguy của toàn xã hội và mối lo của tất cả mọi người. Chúng ta cần ý thức rằng Bệnh Ung Thư không chừa ai

No comments:

Post a Comment