Danh Ngôn

Danh Ngôn

Lời Vàng ý Ngọc

Lời Vàng ý Ngọc

Wednesday, May 11, 2016

Đánh dân như kẻ thù - Tận Cùng của Tội Ác


**

Lực lượng công an Tp.HCM đàn áp, bắt bớ người dân xuống đường 

bảo vệ môi trường, ngày 08.05.2016

No comments:

Post a Comment