Danh Ngôn

Danh Ngôn

Lời Vàng ý Ngọc

Lời Vàng ý Ngọc

Tuesday, February 23, 2016

Xưa , Nay

  Xưa "Ngụy quyền" tham nhũng
    Em còn có quần che
    Bác Đảng về giải phóng
    Em để cả tè he


    Bao nhiêu năm giải phóng
    Nuôi em bằng bo bo
    Làm anh hùng lao động
    Em thành thân trâu bò

Xưa Sàigòn "đồi trụy"
    Tự do viết văn chương

    Đảng về dẹp sách "ngụy"
    Gái bán trôn đầy đường!


    Vì kinh tế phát triển
    Em bán thân vỉa hè!
    Đảng phát huy sáng kiến
    Xuất cảng gái kiếm "tê".

    Bao nhiêu năm vật vờ
    Em tàn cả tuổi thơ
    Muốn cầu xin phép lạ:
    Đảng biến đi em nhờ!


Tác Giả: Trần Ngân Tiêu 

No comments:

Post a Comment