Danh Ngôn

Danh Ngôn

Lời Vàng ý Ngọc

Lời Vàng ý Ngọc

Friday, December 11, 2015

Nghệ sĩ Kim Chi: Nhân quyền ở VN - nhà cầm quyền cộng sản nói một đường, làm một nẻo

  - 
Nhà cầm quyền CSVN đã ký vào bản Tuyên ngôn Nhân quyền Phổ cập và 2 công ước đính kèm. Tuy nhiên, mấy chục năm qua họ thực thi lời cam kết như thế nào?

   Giới cầm quyền cộng sản cai trị người dân bằng hệ thống công an và nhà tù. Những người bất đồng chính kiến bị thẳng tay đàn áp bằng tù đầy, bằng khủng bố. Người dân vô tội bị đánh đập, tra tấn, bức cung. Các quyền của người dân như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập hội, tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tư hữu đất đai bị tước đoạt.

Nhìn lại tình trạng nhân quyền ở Việt Nam, nghệ sĩ điện ảnh Kim Chi nói rằng bà hoàn toàn thất vọng, giới cầm quyền nói một đằng, làm một nẻo.
 
Mời quý vị nghe chia sẻ của nghệ sĩ Kim Chi qua cuộc phỏng vấn của phóng viên Trần Quang Thành:

NHÂN QUYỀN VIỆT NAM - CỘNG SẢN NÓI MỘT ĐÀNG, LÀM MỘT NẺO

No comments:

Post a Comment