Danh Ngôn

Danh Ngôn

Lời Vàng ý Ngọc

Lời Vàng ý Ngọc

Wednesday, November 4, 2015

Đám Dã Nhân csVN, Đỉnh Cao Trí "TỆ" CSVN, nghĩ gì..

.. khi đọc những lời của các Lãnh Tụ trên thế giới nói về cộng sản như dưới đây.


 
Và đây là ý kiến của một học sinh tại VN, quá hay, đáng đưọc khắc vào bia đá để đời...

CHÚNG CON KHÔNG CÓ PHƯƠNG TIỆN ĐI HỌC ... TẠI SAO MẤY BÁC LẤY NGÂN QUỶ NHÀ NƯỚC XÂY TƯỢNG THẰNG TÀU HỒ-QUANG (Tức Hồ Chí Minh GIẢ!).

 **Và đây là những lời nói của đám đỉnh cao trí tệ để đời sau cho con cái của chúng tìm hiểu về bộ não của ông cha chúng sao lại "tuyệt vời" thế này. 
 Những thằng này càng sống lâu thì quê hương càng điêu tàn.

Những tên cai trị nước VN không còn nhân phẩm của người Việt Nam, chúng nó đáng bị làm mồi câu Sấu sau khi đảng CSVN bị giải thể!
Điền Phong sưu tầm  (bacaytruc)


 

No comments:

Post a Comment