Danh Ngôn

Danh Ngôn

Lời Vàng ý Ngọc

Lời Vàng ý Ngọc

Thursday, September 3, 2015

HÀ NỘI treo tấm banderole độc đáo !!!

 "Bác" mất mừng rơn cười thỏai mái!
Xác ôi phơi bẩn cả không gian,

Cái HỌC ngày nay thời mạc kiếp
VIỆT NGỮ xối bùn khóc vỡ tan...!

Ui trời ! Bác mất mà tụi nó mừng kìa ! Hi hi. . .

(Bó tay. com)
Nhã Nguyễn

Ảnh của Nhã Nguyễn.

No comments:

Post a Comment