Danh Ngôn

Danh Ngôn

Lời Vàng ý Ngọc

Lời Vàng ý Ngọc

Thursday, September 3, 2015

2 tháng 9 Ngày ruồi bu kiến đậuĐảng Ba Đình tự thân là đảng cướp
Từ trong hang chui rúc xuống đồng bằng

Bản chất lọc lừa chứng đổi họ thay tên
Thay từ Cướp ra thành từ Cách mạng
Danh có chính thì ngôn mới thuận
Chúng ca bài đầy tớ của nhân dân
Lộng ngôn ngữ để tung hoành bóc lột
Đất nước banh chành bị móc ruột moi gan

   Đến hôm nay tròn chẵn 70 năm
    Chúng hồ hởi tưng bừng ngày cướp cạn
   Vung tiền thuế nhân dân như vãi cát
    Diễn tuồng chèo hát xẩm diễu binh

Điều động hơn 3 vạn quân thảo khấu
Bắn cà nông 21 phát ăn mừng
Diệu võ dương oai quanh nhà xí Ba Đình
Xem ông chủ như trâu cày ngựa kéo

Với mục đích yêu cầu hoành tráng
Trên khán đài lố nhố đám ruồi trâu
Ngày hội lớn chúng bu về dự tiệc
Mừng liên hoan cờ Phúc Kiến Ba Đình
Nhìn thấy cờ lại nhớ ngay đến bác
Nhớ cha già đi sâu sát nhân dân
Chỉ cháu gái mới được gần kề bác
Các cháu ơi! kinh nguyệt có đều không?

Đã đến lúc 70 năm nhìn lại
Quyền con người như miếng giẻ lau mâm
Nói chi đến bản Tuyên ngôn độc lập
Chúng xem như tờ giấy đi cầu
Thành quả cách mạng là cái còng số 8
Là Hội nghị Thành Đô đảng đã ký năm nào!
Là nước lạ đảng cuối đầu thần phục!
Chẳng lẽ chờ...
70 năm nữa hay sao?


No comments:

Post a Comment