Danh Ngôn

Danh Ngôn

Lời Vàng ý Ngọc

Lời Vàng ý Ngọc

Tuesday, August 25, 2015

Đỉnh cao phá hoại loài người

  Vào ngày 18/7/2009, các quan tham đầu tỉnh Thanh Hóa ký quyết định phê duyệt giao vốn đầu tư 35,201 tỉ đồng xây dựng quảng trường và lễ đài chiến thắng Hàm Rồng. Quảng trường này được bày ra nhằm rút ruột công trình từ tiền thuế của nhân dân, xây dựng với mục tiêu "tôn vinh chiến thắng oanh liệt của nhân dân Thanh Hóa" trong cuộc xâm lược Việt Nam Cộng hoà. Ngày hôm nay, dấu tích chiến thắng bắn vào đồng bào ruột thịt trong cuộc chiến đánh cho Nga cho Tàu đã... "nền cũ lâu đài bóng tịch dương" như thế này:Tuy nhiên, không chờ đến 5 năm sau những công trình chiến thắng trong sự nghiệp ăn cướp mới lộ hình tàn tệ. Quảng trường Hàm Rồng được đưa vào sử dụng vào ngày 3-4-2010. Chỉ sau 5 tháng, nó đã xuống cấp như thế này:


Hỡi các đỉnh cao phá hoại loài người và các đấng xây để mà cất: xây nữa đi, cất nữa đi cho tan hoang tổ quốc vốn đã hoang tàn. 1400 tỷ, 2000 tỷ, hãy cứ ký, cứ phê, cứ rút cho đúng đạo đức của Hồ Chí Minh.

25.08.2015

No comments:

Post a Comment