Danh Ngôn

Danh Ngôn

Lời Vàng ý Ngọc

Lời Vàng ý Ngọc

Tuesday, August 4, 2015

"Dư luận viên" là một bầy chuột cống

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    “Dư luận viên" ở Việt Nam chỉ là trò rập khuôn theo Trung Cộng. Tên gọi chính thức của “dư luận viên” ở nước Tàu là 网络评论员 “võng lạc bình luận viên” (người bình luận trên mạng), cũng gọi là 网络阅评员 “võng lạc duyệt bình viên”, và gọi tắt là 网评员 “võng bình viên”. Tuy nhiên, quần chúng đã gọi bọn này một cách châm biếm là bọn 五毛党 “ngũ mao đảng” (đảng 5 hào) vì, trong những năm trước đây, bọn này được trả 5 hào cho mỗi lời bình luận (bây giờ thì tiền lương đã tăng cao hơn). Quần chúng cũng gọi bọn này là 网络红马甲 "võng lạc hồng mã giáp" (bọn mặc đồ đỏ trên mạng), hay 网络红卫兵 "võng lạc hồng vệ binh" (bọn vệ binh đỏ trên mạng).
Từ năm 2004, Sở Thông Tin ở Hồ Nam (Trung Cộng) đã bắt đầu bỏ tiền ra thuê những tên dư luận viên chuyên viết comment trên internet để bênh vực và ca tụng chế độ.

Năm 2005, trường đại học Nam Kinh đã dùng ngân quỹ của nhà trường để thuê những kẻ bên ngoài xen vào các diễn đàn internet của trường với mục đích hướng dẫn dư luận về phía có lợi cho Đảng Cộng Sản.

Đến năm 2007 thì đa số các trường học và các công sở ở Trung Cộng đều có thuê dư luận viên làm việc trên những diễn đàn internet của họ.

Năm 2010, trang web chính thức của Đoàn Thanh Niên Cộng Sản Thượng Hải công bố rằng lực lượng dư luận viên của Đoàn đã lập ra hơn 200 đề tài trên các trang mạng của những tờ báo và những diễn đàn như Nhân Dân, Tân Hoa, Đông Phương, Tân Lãng, Thiên Nhai… Chính quyền Thượng Hải đã khen ngợi Đoàn Thanh Niên về “thành tích” này.

Từ năm 2007 đến nay, Bộ Văn Hoá của Trung Cộng thường xuyên tổ chức những khoá đào tạo dư luận viên, trong đó, những kẻ tham dự phải thi đậu thì mới được cấp giấy chứng nhận hành nghề. 

Năm 2008, tổng số dư luận viên của Trung Cộng đã lên đến khoảng 300.000 tên. Đến năm nay, thì tổng số chắc chắn phải ở hàng triệu, vì mọi cơ quan, trường học và công sở trên khắp nước Tàu đều sử dụng dư luận viên. Thậm chí toà án cũng thuê lực lượng dư luận viên để chúng ra sức tuyên truyền bảo vệ cho những bản án phi lý và oan trái của toà án.

Nếu bạn đang làm "dư luận viên" để kiếm tiền, xin bạn hãy suy nghĩ lại. 
 "Dư luận viên" là một cái nghề ghê tởm vì đó là một cái nghề chuyên nói láo để phục vụ cho một guồng máy vô nhân đạo. Chính bạn cũng biết thế, cho nên bạn không bao giờ dám công khai tuyên bố rằng bạn là dư luận viên. Tất cả những kẻ "dư luận viên" đều là những kẻ giấu mặt, giấu tên, làm việc bằng những hành vi lén lút trong bóng tối như một bầy chuột cống.

Nếu bạn nghĩ rằng bạn còn là một con người, thì bạn hãy vất bỏ cái nghề ghê tởm này, và ngẩng mặt lên, bước ra ánh sáng.

Sydney, 03/08/2015


No comments:

Post a Comment