Danh Ngôn

Danh Ngôn

Lời Vàng ý Ngọc

Lời Vàng ý Ngọc

Wednesday, June 24, 2015

Đỉnh cao trí tuệ của ông cục trưởng cục báo chí


 
Blogger Huỳnh Ngọc Chênh bình luận: "Tui chấp tay tui lạy mấy ông.

Mấy ông có lú thì cũng lú vừa vừa thôi để dành cho thiên hạ lú bớt. Đến cục trưởng cục báo chí mà không biết rằng báo Washington Post, Bangkok Post không phải là báo của ngành bưu điện Washington hay của ngành bưu điện Bangkok như báo Bưu điện Việt Nam.
Báo Bưu điện Việt Nam là báo của ngành bưu điện cũng giống như báo Hàng Không của cục hàng không hay báo Giao Thông của bộ Giao Thông.

Không biết cái ông Hoàng Hữu Lượng ni học hành hết cấp 2 chưa mà cũng lên đến cục trưởng, mà cục trưởng cục báo chí nữa mới kinh hoàng chứ.

P/S: Giảng thêm cho ông Lượng biết, Post trong Washington Post hay trong Bangkok Post có hàm ý là báo phát hành qua bưu điện chứ không phải là báo của ngành bưu điện."

Facebook Huỳnh Ngọc Chênh
* Phát biểu của ông Hoàng Hữu Lượng về quy hoạch báo chí được đăng trên báo VietNamNet tại đường linkhttp://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/245163/kinh-te-la-noi-lo-lon-nhat-cua-bao-chi.html

****

Những phát ngôn ĐẠI NGU của các lãnh đạn ĐẠI NGU !

No comments:

Post a Comment