Danh Ngôn

Danh Ngôn

Lời Vàng ý Ngọc

Lời Vàng ý Ngọc

Thursday, March 27, 2014

Dân oan miền Nam ngoan cường xuống đường biều tình tại Sài Gòn ngày 26/03/2014, tố cáo đảng cộng sản Việt Nam ăn cướp và đòi lại tài sản bị cướp


     - Dân miền Nam từ năm 1975 bị đảng cộng sản cướp trắng tài sản đất đai ruộng vườn sau khi họ cướp chánh quyền bằng bạo lực chiến tranh xâm lược.

     Đến hôm nay thế hệ thứ nhì của đảng cộng sản VN vẫn tiếp tục hành động cướp bóc mà cha ông họ đã làm từ khi họ cướp được chính quyền. Họ lợi dung chủ nghĩa vô sản, chủ nghĩa cộng sản vô nhân và quyện lực chuyên chính để tiếp tục đàn áp người dân thấp cổ bé miệng và trắng trợn cướp đoạt tài sản của dân làm của riêng cho bọn họ và các nhóm lợi ích. 

 Đảng cộng sản Vn thật vô nhân, vô lương tâm, bất lương
  
 . Chúng ta cần tố giác đảng cộng sản Việt Nam trước công luận thế giới.


 * 
   People in South Vietnam, since 1975 was looted by the Vietnamese communist party their properties, farm lands after the communists had toppled the government of South Vietnam with war of aggression and violence. At the moment, this second generation of Vietnamese communist party continues to rob just like their parents and grandparents did after they had taken over the whole country. They are taking advantage of proletarian ideology, communism and inhuman dictatorship, continuing the repressive activities against voiceless, hapless people, and rob the Vietnamese people in broad day light of their assets and turn them to their own assets. Vietnamese communist party is truly unconscionable, is the modern day heartless mafia mob. We need to denounce the Vietnamese communist party before the international public opinion

Nguyễn Hùng (Danlambao)

No comments:

Post a Comment