Danh Ngôn

Danh Ngôn

Lời Vàng ý Ngọc

Lời Vàng ý Ngọc

Monday, August 12, 2013

Thương cho Dân Tộc Việt Nam chúng ta
khi nhìn tấm ảnh nầy thật là đau lòng cho đất nước & Dân tộc VN chúng ta, đã 38 năm với mỹ từ

 (giảỉ phóng miền nam như thế nầy hả đảng csvn) 

 xin câu trả lời cho thế hệ trẻ ngày nay ???

sống dưới chế độ độc tài mạng sống con người thua loài côn trùng, đảng chỉ có biết đảng viên mà thôi. Còn dân sống chết mặc kệ.

LĐH

No comments:

Post a Comment