Danh Ngôn

Danh Ngôn

Lời Vàng ý Ngọc

Lời Vàng ý Ngọc

Sunday, November 5, 2017

Những Bộ não Tuyệt vời của "ĐỈNH Cao TRÍ TUỆ " (2) 

mẹ kiếp !!sao mụ Ngân NGU thế, đúng là Lũ ĐẦU TÔM  ?..
 Luật sư tố cáo thân chủ!!?? thì thân chủ nào Ngu giống mụ Ngân bỏ tiền ra mướn Luật sư để tố cáo mình thay vì biện hộ cho mình !!??


No comments:

Post a Comment